VCA

AANBOD VCA-B VOOR LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2023-2024

Constructiv biedt vanaf het schooljaar 2023-2024 geen kosteloos examen VCA-B meer aan.

Enkel leerlingen in een duaal traject (OK3) bij een VCA-gecertificeerde aannemer(*) kunnen vanaf dit schooljaar kosteloos de opleiding VCA-B van één dag volgen bij een erkend opleidingscentrum, het VCA-B examen op het einde van de opleidingsdag is inbegrepen.

(*) In het Centraal Certificaten Register (CCR) kunnen scholen nagaan of een bedrijf een geldig VCA-certificaat heeft. Een bedrijf zoeken kan via volgende link  Certificaten | BeSaCC-VCA

Het open aanbod ‘Opleiding VCA-B’ is te consulteren via ConstruTraining  https://catalog.construtraining.be/home

Voor vragen in verband met de inschrijving en facturatie mail naar: education@constructiv.be of contacteer uw regionaal Constructiv kantoor.

  • Scholen die enkel het VCA-B examen willen aanbieden aan de leerlingen kunnen via volgende link inschrijven betalende aanvraag voor een examen.
  • Scholen die leerlingen wensen in te schrijven op het online oefenplatform ‘Veiligheid op de werkvloer’ kunnen hun aanvraag doen door een mail te sturen naar info@weeswegwijs.be.Voor bijkomende vragen kunt u terecht bij Rik Delanote rik.delanote@weeswegwijs.be, telefoonnummer 014 39 84 52 of gsm 0486 85 14 91.

Ten slotte willen we de scholen erop attent maken dat enkel een VCA-attest, na het slagen voor het examen, niet voldoende is om te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het KB tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (TMB), dat in werking is getreden op 15 april 2023. Deze regel geldt voor alle VCA-opleidingen die gevolgd worden na 15 april 2023. Er wordt echter aanvaard dat wie vóór 15 april 2023 aantoont dat hij geslaagd is in het VCA-examen, voldoet aan de regels inzake basisveilheidsopleiding, ook indien hij het examen heeft afgelegd zonder het volgen van de opleiding.