Aanbod Basisveiligheidsopleiding voor leerkrachten en leerlingen 23-24

Uitbreiding KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (7 april 2023): verplichte basisveiligheidsopleiding

Om op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werken uit te voeren met betrekking tot het realiseren van een bouwwerk is elke aannemer ertoe gehouden aan zijn werknemers een basisveiligheidsopleiding te verstrekken. Deze basisveiligheidsopleiding is van toepassing op álle personen die op de bouwplaats werken uitvoeren, dus ook jongeren die zijn tewerkgesteld via duaal leren/een OAO. Ook de leerling-stagiairs die in het kader van hun stage zijn tewerkgesteld bij een aannemer zijn verplicht om een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur te volgen.

Deze basisveiligheidsopleiding moet worden gevolgd vóór de aanvang van de tewerkstelling als leerling-stagiair (hetzij als stage, hetzij binnen een OAO of duaal leren) en uiterlijk binnen de maand na het begin van de tewerkstelling op de bouwplaats.

Een VCA-opleiding van minstens 8 uur wordt geaccepteerd, maar enkel op voorwaarde dat die ook geleid heeft tot een VCA-diploma. Diploma’s die behaald werden vóór 15 april 2023 worden nog geaccepteerd zonder bewijs van 8 uur voorafgaande opleiding, maar na deze datum volstaat énkel het diploma niet meer. Evenmin volstaat het na deze datum om nog enkel de opleiding VCA te volgen.

De sectorale basisveiligheidsopleiding, zoals opgelegd door de cao van 12 mei 2022, wordt door het PC124 naar voor geschoven als dé meest geschikte invulling van de verplichting van dit KB.

Als scholen de opleiding geven conform de bepalingen van het KB (m.a.w. een opleiding van 8 uur, overeenstemmende inhoud en met kwaliteitsborging), kunnen zij een attest aan hun leerlingen uitreiken.

Aanbod voor leerkrachten: 

Een aantal sessies van de TTT Basisveiligheidsopleiding (KB van 7 april 2023 & cao 12 mei 2022) voor leerkrachten zijn vanaf heden beschikbaar op onze website. Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier. Per sessie kunnen maximum 12 deelnemers inschrijven. 

In de loop van de volgende maanden zullen wij bijkomende sessies plannen in de verschillende provincies. 

Inschrijven en nieuwe data raadplegen kan via volgende link: education.constructiv.be

Aanbod voor leerlingen: 

De sessies van de opleiding ‘Basisopleiding - veiligheid voor nieuwe intreders’ van 8 uur voor leerlingen zijn vanaf heden beschikbaar op onze website. Wij organiseren deze opleiding in de periode vanaf september tot eind december 2023. Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier. 

Om de aanvraag te kunnen behandelen vragen wij om bijkomend volgende informatie te vermelden in het opmerkingsveld onderaan het inschrijvingsformulier: 

  • de studierichting(en) 

  • keuzemodule (ruwbouw, afwerking, dakwerken, schrijnwerken en wegenwerken) 

Zonder deze informatie kunnen wij de aanvraag niet behandelen.  

De opleiding kan georganiseerd worden in school of op een locatie in de provincie voor maximum 15 deelnemers per sessie. Op basis van het aantal inschrijvingen zullen wij in overleg met de school de locatie bepalen. 

Inschrijven kan via volgende link: education.constructiv.be

Template attest ‘Basisveiligheidsopleiding’ voor leerlingen

Scholen die ervoor kiezen om zelf de opleiding te geven conform de bepalingen van het KB, zijnde een opleiding van 8 uur met overeenstemmende inhoud en kwaliteitsborging, kunnen eveneens een attest uitreiken aan de leerlingen.

Wij hebben voor de scholen die dat wensen een template ‘Attest van basisveiligheidsopleiding’ beschikbaar.

Sectoraal register basisveiligheid

De CAO van 12/05/2022 en het KB van 05/04/2023 bepalen dat elke werkkracht die op een tijdelijke of mobiele bouwplaats actief is, verplicht is om een opleiding van minimum 8 uur te volgen.

De bouwsector engageert zich om een sectoraal register op de bouwen zodanig dat, net zoals voor de bouwvakarbeiders, ook voor de leerlingen een bewijs van de gevolgde basisveiligheidsopleiding bouw kan opgemaakt worden in functie van eventuele latere tewerkstelling in de bouwsector.

Om dit sectoraal register te kunnen opbouwen vragen wij aan de scholen om aan Constructiv de persoonsgegevens over te maken na de opleiding georganiseerd door Constructiv (*) of na het beëindigen van het opleidingstraject binnen de school.

Dit engagement is ook opgenomen in het nieuwe ‘Samenwerkingsakkoord bouw – onderwijs in Vlaanderen’ (2.2 Sectoraal register basisveiligheid).

De set van gegevens bestaat uit naam, voornaam en rijksregisternummer van de leerling die de opleiding gevolgd heeft. Deze persoonsgegevens zullen enkel in het kader van dit sectoraal register gebuikt worden en conform de GDPR-regelgeving verwerkt worden (Verordening 2016/679/EU).

(*) Via Constructiv kunnen scholen nog tot eind 2023 de ‘Basisopleiding veiligheid voor nieuwe intreders’ organiseren voor hun leerlingen uit de 3de graad & Duaal. Daarna organiseren wij enkel nog de ‘TTT Basisveiligheidsopleiding (KB 7/4/2023 – cao 12/05/2023) voor leerkrachten.

Link naar het register

Ingevulde documenten mailen naar education@constructiv.be

 

Meer info vindt u via:

FOD WASO
Webinar: Nieuwigheden in de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)
Vragen en antwoorden in verband met het KB Basisveiligheidsopleiding

Constructiv
CAO Basisveiligheid bouw 12/5/2022 en KB 7/4/2023 Basisveiligheid
FAQ

BuildingYourLearning
Building Your Learning - Basisveiligheidsopleiding (aangepast aan de bouwsector)